Arbeidsmarkt Brabant futureproof? Geef uw mening!

Hoe bereiken we een toekomstbestendig arbeids- en onderwijsbestel? Waarbij zoveel mogelijk Brabanders aan het werk zijn en zo min mogelijk personen buiten de boot vallen? Welke rol hebben bedrijven, scholen en overheden hierbij? En wat verwachten we van de burger zelf?

Met Toerusten & Innoveren reikt BrabantAdvies 6 concrete initiatieven aan om het toekomstig arbeids- en onderwijsbestel duurzaam te versterken. Dit zijn voorbeelden van haalbare vernieuwingen die verder uitgewerkt moeten worden. Wij zijn daarom benieuwd naar uw mening.

Wij zijn op zoek naar uw ideeën, mooie voorbeelden en goede werkwijzen rondom onderstaande innovaties. Welke projecten mogen niet ontbreken? Klik op één van de 6 innovaties om uw mening te geven. Via de link komt u bij een reactieformulier waar u uw ideeën kunt insturen.

De 6 mogelijke innovaties

  1. Verplichte loopbaan-apk voor iedereen; Geef hier uw mening.
  2. Een nieuw perspectief voor kwetsbare groepen; Wat zijn uw gedachten?
  3. Herwaardering van het praktijkonderwijs en vmbo-onderwijs; Laat hier uw reactie achter.
  4. Flexibel en modulair deeltijdonderwijs; Wat vindt u hiervan?
  5. Hybride combinaties van leren en werken; Wij horen graag van u!
  6. Stimuleren van (inter)sectorale mobiliteit. Hoe kunnen wij dit realiseren?

Aan de hand van uw voorbeelden en ideeën werken we samen aan draagvlak om de vernieuwingen in de praktijk te brengen. En kunnen we de stap maken om te komen tot afspraken en regiodeals.

Wilt u meer weten over Toerusten & Innoveren? Download hieronder de beschikbare passages uit het advies:

Hst 3: ‘Ervaringen uit de praktijk. Wat vinden leerlingen, bedrijven, werknemers en wethouders?’ Lees hier meer…
Hst 4: ‘Oplossingsrichtingen: 6 concrete innovaties om het verschil te maken.’ Lees hier meer…
Hst 5: ‘De regio aan het werk; een open proces.’ Lees hier meer…
Factsheet:’Zorg dat je ook morgen nog aan het werk bent!’ Klik hier voor de factsheet.

Contactpersoon: Marlie van Santvoort