Kansen voor robotisering in Brabant

Hoe versnel je de ontwikkelingen van robotisering in Brabant?

Met die vraag ging een koplopersgroep van ondernemers en wetenschappers aan de slag tijdens de ‘ronde tafel robotisering’ op 2 november j.l. in Best.

De bijeenkomst werd georganiseerd vanuit PACT Brabant – het Brabants arbeidsmarktplatform bestaande uit werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid – met als doel de kansen voor robotisering op de arbeidsmarkt te vergroten.

Onder leiding van Leo Dubbeldam (directeur BrabantAdvies) en in aanwezigheid van gedeputeerde Bert Pauli ontstond een boeiend gesprek. Uitkomst was dat deelnemers het belangrijk vinden om zoveel mogelijk Brabanders te scholen over robotisering, personeel te laten samenwerken met robottechnologieën en Brabant beter te promoten als robotregio.

Uiteindelijk kreeg dit zijn uitwerking in een drietal acties:

Onderwijs:
Het aanhaken van (bedrijfs)opleidingen op robotonderwijs.

Bedrijven:
Het benaderen van MKB-bedrijven over de inzet van robottechnologieën en daarbij de scholing van personeel.

Samenleving:
Het in verbinding brengen van inwoners met robotisering onder de noemer ‘cure & care’ (robots in de zorg).

Concrete doelstelling is om de komende 3 jaar 300 bedrijven en 3000 werknemers te bereiken. Een kleine voorbereidingsgroep – bestaande uit onder andere VNO-NCW Brabant Zeeland, Reshoring Connection, BOM, Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies – werkt hier de komende tijd een lichte programmastructuur voor uit.