Kennis delen lege stallen en schuren

VABIMPULS: Kennis bundelen en delen over lege stallen en schuren in Brabant

De urgentie om met leegstand in het Brabantse buitengebied aan de slag te gaan is groot. Kennis en expertise  over de mogelijkheden van herbestemming zijn vaak versnipperd. Er vindt hierover weinig uitwisseling plaats. Tegen deze achtergrond is BrabantAdvies door provincie Noord-Brabant gevraagd een kennisplatform op te richten. Dat gebeurt onder leiding van Peer Verkuijlen, voormalig wethouder en zelfstandig adviseur, en onder de vlag van het project VABIMPULS. De bedoeling is om eigenaren van lege stallen en schuren te ondersteunen bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. In VABIMPULS werken provincie Noord-Brabant, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies samen in samenspraak met twintig Brabantse gemeenten.

Voor meer informatie: Peer Verkuijlen, projectleider bij BrabantAdvies voor VABIMPULS.
Tel. 06-53731155

Folder ‘Nieuwe bestemming voor uw lege stal of schuur’
www.vabimpuls.nl
Lees meer..