‘Het Nieuwste Ondernemen in Brabant’

BrabantAdvies organiseerde, samen met een expertgroep van Brabantse sociale ondernemers, het doe-event ‘Het Nieuwste ondernemen in Brabant’ (29 september jl.)

Uitdagers en aanpakkers: VPRO-tegenlicht besteedde er in het voorjaar 2017 een hele uitzending aan. En een jaar daarvoor ging er een uitzending over de betekeniseconomie.

Het borrelt en bruist in Brabant van mensen die oplossingen ondernemen voor vraagstukken rond bijvoorbeeld natuur, milieu, duurzaamheid, solidariteit, inclusie, armoede, vergrijzing en gezondheid. Dat is namelijk wat die  uitdagers en aanpakkers in die betekeniseconomie willen;  zij willen  positieve verandering voor elkaar krijgen op dit soort maatschappelijke vraagstukken. Wat zij gemeen hebben?  Zij wachten niet af tot de overheid of het bedrijfsleven een probleem oplost. Zij gaan ook niet praten, vergaderen of klagen, maar leveren zelf een bijdrage door buiten de gebaande paden aan de slag te gaan. Hier gaat voor ons  ‘het nieuwste ondernemen’ over: samen leven en  werken  op basis van maatschappelijke rendement (i.p.v. cijfers en financiën) en op basis van gemeenschappelijk voordeel (i.p.v. individueel voordeel). Het zijn ondernemende mensen die  voor de publieke zaak de mouwen opstropen.

Hoe zorgen we ervoor dat deze uitdagers en aanpakkers een flinke impuls krijgen?  Want de mouwen opstropen en buiten de gebaande paden gaan is nodig, maar niet makkelijk.  Tijdens het doe-event ‘het nieuwste ondernemen in Brabant’ gingen we samen met de deelnemers op zoek naar de bouwstenen voor een bruisend, lerend netwerk voor het nieuwste ondernemen in Brabant. Een netwerk met een magneetwerking, waarin ondernemende Brabanders hun kennis, kunde en doe-kracht bij elkaar kunnen brengen en er co-creatie ontstaat rond oplossingen voor de Brabantse samenleving. Samen gingen we op zoek naar de bouwstenen vanuit de overtuiging dat de oplossingen te vinden zijn  in creatief en  ondernemend Brabant. Zeker als inwoners, sociale ondernemers, bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid de handen ineen slaan. Als we het onderscheid tussen ‘markt’, ‘overheid’ en ‘samenleving’  even durven los te laten. De bouwstenen die we tijdens dit event samen bedacht hebben, zullen door BrabantAdvies in een advies aan de provincie gebundeld worden.