Toekomstperspectief: onderwijs en arbeidsmarkt

‘Toerusten en innoveren’, over onderwijs en arbeidsmarkt

Zoals uit het ‘Sociaal economisch beeld Brabant 2017’ blijkt trekt de economie in Noord-Brabant aan en is er vanuit het bedrijfsleven een roep om meer en goed gekwalificeerd personeel. Anderzijds horen we geluiden over mensen die nog steeds aan de kant staan en geen baan hebben.

Afgelopen voorjaar zijn daarom 5 expertmeetings georganiseerd met als doel zowel knelpunten als oplossingsrichtingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te inventariseren. Twee expertsessies vonden plaats met experts uit de domeinen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en werknemers. Eén expertsessie met HRM managers van een aantal bedrijven en een ziekenhuis en er waren twee sessies met jongeren. Eén sessie met een groep jongeren van 14-18 jaar van VMBO-T tot VWO en één sessie met de jongeren van onze Young Professionals die allen een baan hebben.

Van deze expertmeetings zijn filmopnamen gemaakt. Deze zijn gecomprimeerd tot een film van 7 minuten die de kern van de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld brengt. Dit dient als verslag en basis voor het schrijven van het advies. Het advies zal worden besproken met de leden van SER-Brabant en Pact Brabant. Het advies zal hierna breed verspreid worden en in de praktijk worden uitgezet.