In gesprek met gedeputeerde Van Merrienboer: voorontwerp Omgevingsvisie

Pieter van Geel benoemde namens BrabantAdvies / Provinciale Raad voor de Leefomgeving de vier eerder aangereikte bouwstenen voor de Omgevingsvisie: ‘Voor ons zijn klimaatadaptatie en bodem, gezondheid, krimp en groei en kwaliteit van samenleven belangrijke fundamenten voor de Brabantse leefomgeving’. Gedeputeerde van Merrienboer gaf in het gesprek aan de inbreng van BrabantAdvies te waarderen en sprak van ‘bouwstenen van uitstekende kwaliteit’.

BrabantAdvies gaat  de komende tijd verder met het adviseren over de Omgevingsvisie. Om het thema gezondheid verder uit te werken zijn er verschillende gezondheidstafels. De eerste was op 22 maart rond de zorgcoöperatie Hooge Loon.

Klik hier voor het integrale verslag van het gesprek.