Ivka Orbon nieuwe directeur BrabantAdvies

Per 1 juni 2018 wordt Ivka Orbon de nieuwe directeur van BrabantAdvies. Zij volgt Leo Dubbeldam op, die in verband met zijn pensionering terugtreedt.

Ivka Orbon, 46 jaar en woonachtig in Oss, heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. Zij werkt momenteel bij de provincie Noord-Brabant als programmamanager. Zij heeft hier leiding gegeven aan verschillende beleidsprogramma’s zoals de energietransitie, Europese programma’s en cultureel erfgoed.

Met Ivka Orbon als directeur gaat BrabantAdvies zich verder ontwikkelen als onafhankelijk advieshuis. De uitdaging is verder te bouwen aan adviezen met toegevoegde waarde in goed samenspel met de opdrachtgever, het provinciaal bestuur. BrabantAdvies adviseert vanuit de samenhangende perspectieven van economie, omgeving en gezondheid. In 2018 is dat een breed scala van adviezen zoals de betekenis en de risico’s van de digitalisering, een nieuw model voor gezond, veilig langer thuis wonen en een betere afstemming  van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ivka: “Ik wil met het team en de adviesraden graag stevig voortbouwen op de basis die de afgelopen jaren met BrabantAdvies is gelegd. Het is een mooie organisatie met haar netwerk stevig geworteld in de Brabantse samenleving. Deze samenleving staat voor forse uitdagingen, de provincie wil vanuit een goede agendasetting duidelijke en evenwichtige beleidskeuzes kunnen maken. Ik ben zeer gemotiveerd om daaraan vanuit mijn nieuwe rol een bijdrage te leveren.”

Contact:
BrabantAdvies
dr. F.A. (Frank) Petter, voorzitter College van Overleg
Tel: 073 – 303 02 86
e-mail: info@brabantadvies.com