Leo Dubbeldam onderscheiden met Hertog Jan

Leo Dubbeldam – uittredend directeur van BrabantAdvies – is onderscheiden met de Hertog Jan. De Udenhouter zag zijn vertrek opgeluisterd met de ontvangst van de prijs, die wordt toegekend aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein.

Leo Dubbeldam – vergezeld door partner Marinella – ontvangt de Hertog Jan uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk

Dubbeldam ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de advisering van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. Hij speelde een belangrijke rol bij de integratie van verschillende adviesraden tot BrabantAdvies. Onder zijn leiding werden adviezen uitgebracht over de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs, robotisering, de energietransitie, de leegstand van bedrijventerreinen en innovatiebeleid.

Dubbeldam werd in 1988 benoemd tot secretaris/directeur van het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant, later de Sociaal-Economische Raad Brabant. Na een intensief fusieproces met de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. Daarmee werden de voorwaarden geschapen voor een geïntegreerde advisering op 3 sociaal-economisch gebied, de leefomgeving en gezondheid.