SER’en brengen werkbezoek aan ‘s-Hertogenbosch

Hoe kunnen de verschillende Sociaal-Economische Raden in Nederland elkaar versterken? En waar kunnen de krachten worden gebundeld om bij actuele vraagstukken voor de korte en lange termijn? Die vragen stonden donderdag centraal tijdens een werkbezoek van de regionale SER’en en landelijke SER in ’s-Hertogenbosch.

Op uitnodiging van gastheer SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies) werden de SER’en uit Overijssel, Zeeland, Noord-Nederland en Den Haag (SER Nederland)  in de hoofdstad van Noord-Brabant ontvangen. Vanuit de landelijke SER was voorzitter Mariëtte Hamer aanwezig om te horen wat er op regionaal niveau speelt en te bezien hoe dit op het nationaal niveau aansluit.

Opening op stadhuis ’s-Hertogenbosch

De dag werd afgetrapt met een bezoek aan het stadhuis, waar burgemeester Jack Mikkers de economische actualiteiten voor Noordoost Brabant schetste. Burgemeester Mikkers benadrukte dat de historie van de stad en regio ’s-Hertogenbosch verbonden wordt met nieuwe technologieën bijvoorbeeld bij JADS en Agrifood Capital. ‘Dat biedt een gouden toekomst’, aldus burgemeester Mikkers.

Vervolgens gingen de voorzitters van de vier regionale SER’en met elkaar in gesprek. Aan de hand van een analyse van de werkprogramma’s werd ingezoomd op de gedeelde thema’s. Zowel op het onderwerp ‘onderwijs – arbeidsmarkt’ als ‘verduurzaming’ bijvoorbeeld energie en klimaat, bleken overeenkomsten te liggen.

Er werd benadrukt dat binnen zowel de landelijke SER als de regionale SER’en  men veel energie stopt in het thema ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’. Men ziet enerzijds de urgentie van de burgers die langs de kant staan en geen baan hebben, en de noodzaak van scholing van werkenden anderzijds. Immers in de nabije toekomst zullen 65% van de huidige beroepen niet meer bestaan of ingrijpend zijn veranderd. Vanuit de aanwezige SER- leden klonk de oproep om aan de overlegtafels vooral de inbreng van de werknemers niet te vergeten.  Mariëtte Hamer, voorzitter van SER Nederland beaamde dat de inbreng van werknemers en vakbonden erg belangrijk is.

De voorzitters van de regionale SER’en  spraken de wens uit om meer kennis te delen en samen op te trekken tussen de regionale SER’en en  met de landelijke SER. ‘We kunnen elkaar versterken en moeten bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt onze krachten bundelen’.  De ambitie is om de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende SER’en te intensiveren via de secretarissen. Tot slot werd er ook een oproep gedaan om als institutie SER niet stil te blijven staan in de ontwikkeling maar in te spelen op de nieuwe samenleving en technologieën, manieren van communiceren en de inbreng van alle partijen te benutten.

JADS en RobotAcademie

Na een wandeling door het historische Bossche centrum werd het programma vervolgd bij de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Willem-Jan van den Heuvel (directeur educatie JADS) en Ton Wilthagen (Tilburg University) gingen in op het belang van de JADS – de universiteit voor data-wetenschap – voor Brabant en Nederland. Het belang van data science krijgt betekenis voor alle beroepen en speelt op veel leefgebieden, economische en sociale thema’s. Op de JADS vindt vooral de verbinding plaats tussen ondernemers en studenten.

Ton Wilthagen riep in zijn lezing over de vernieuwing van de onderwijs en arbeidsmarkt op tot ‘The NEW DEAL’. Hij ziet hierbij een faciliterende rol voor het rijk, sectoren dienen te participeren. en de regio dient op te treden als regisseur.

The NEW DEAL met rollen voor iedere partij

Josje Verbeeten – managing director van de RobotAcademie – vertelde over de meerwaarde die robotisering kan bieden voor de Brabantse samenleving. Zowel op het gebied van productiviteit (met robots kan meer werk vervuld worden), werkvreugde (werk wordt leuker met robots en is preventief voor lichamelijke klachten) als arbeidsintegratie (deelname van gehandicapten aan de arbeidsmarkt) hebben robots een positieve impact. Momenteel levert Smart Robotics uit Best al veel uitzendrobots aan het bedrijfsleven om bedrijven en werknemers te helpen. Daarnaast deed de zaal ook de oproep aandacht te besteden aan de gevolgen voor werknemers die hun werk dienen aan te passen aan de nieuwe technologieën

In gesprek: Bundelen van krachten

Met de presentaties van JADS en de Robotacademie werd voor de aanwezigen het belang van data science en robotisering extra duidelijk. Om deze nieuwe technologieën goed te benutten dienen ook de SER’ en goed samen te werken.

Ter afsluiting van de dag riep Mariëtte Hamer de voorzitters en leden van de regionale SER’en op om de krachten te bundelen. De SER’en  worden uitgenodigd om op 30 mei 2018 aanwezig te zijn bij een landelijke bijeenkomst over een skills- akkoord. Verwacht mag worden dat de bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch daarvoor concrete bouwstenen heeft aangeleverd.

Tijdens  een gezellig afsluiting onder het genot van een borrel en Brabantse worstenbroodjes werden de voorzitters van de SER’en op de foto vastgelegd.

Van links naar rechts: dhr. Bloupot SER Noord-Nederland, mw. Nelissen SER Brabant, dhr. Ezinga SER Zeeland, mw. Hamer SER Nederland, dhr. Webers SER Overijssel