‘Toerusten en innoveren, zorg dat je ook morgen nog aan het werk bent!’

‘Toerusten en innoveren’

Nu de economie weer is aangetrokken en technologische vernieuwingen zich aandienen, waardoor de komende jaren 65% van de beroepen gaat veranderen, is een advies over onderwijs en arbeidsmarkt op zijn plaats. In voorliggend advies met als titel ‘Toerusten en innoveren’ wordt de volgende vraag beantwoord ‘Welke strategie dient de komende 4 tot 8 jaar gevolgd te worden om een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sociaal economische structuur te realiseren. Dit advies is gericht aan provincie Noord-Brabant, werkgevers, werknemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. We hopen met dit advies bij te dragen aan een breed gedragen Brabantse actieagenda. Klikt u hier voor het rapport ‘Toerusten en innoveren’.

Naast dit adviesrapport zijn de aanbevolen innovaties voor de arbeidsmarkt en het onderwijs samengevat in de brochure met als titel ‘Zorg dat je ook morgen nog aan het werk bent’.

Voor meer informatie: Marlie van Santvoort