Toekomst van de Brabantse Agrofood 2050: save the date

28 februari 2019: 14.00-16.30 uur provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

Presentatie: Advies over de toekomst van de Brabantse Agrofood 2050

BrabantAdvies heeft op verzoek van provincie Noord-Brabant afgelopen maanden de toekomst van de Brabantse Agrofood in 2050 verkend. Samen met de belangrijkste partners in de agrofoodketen hebben we vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Graag presenteren we deze scenario’s op 28 februari.

De resultaten van de verkenning zijn bruikbaar voor het gesprek over het toekomstige landbouwbeleid in Brabant. Bovendien helpen de toekomstbeelden partijen in de agrofoodsector na te denken over ontwikkelingen die op hen af komen. Er ontstaat zo een gemeenschappelijk beeld over wat de belangrijke punten zijn, welke strategie daarvoor nodig is en welke gezamenlijke actie we voor vandaag en morgen ondernemen.

Voor wie:  De deelnemers aan de toekomstverkenning, geïnteresseerde partners uit de agrofoodketen, maatschappelijke organisaties, betrokkenen van provincie en gemeenten, (toekomstige) leden van Provinciale Staten en andere geïnteresseerden.

De voorzitter van deze middag is Pieter van Geel van BrabantAdvies. De toekomstscenario’s en daarbij horend advies worden aangeboden aan gedeputeerde Annemarie Spierings van provincie Noord-Brabant.

 Wilt u ons alvast laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? Klik hier om u alvast aan te melden. Het definitieve programma volgt later.