PAS zo goed mogelijk benutten

De Programmatische Aanpak Stikstof is in 2015 van start gegaan met als doel natuurherstel te bevorderen en tegelijkertijd ook ruimte te bieden voor economische activiteiten. In dat kader heeft de provincie Noord-Brabant de beleidsregel PAS opgesteld.

BrabantAdvies is door GS gevraagd te adviseren over hoe de beperkte ontwikkelingsruimte die via de PAS wordt verdeeld zo goed mogelijk kan worden ingezet voor gewenste ontwikkelingen in Noord-Brabant en hoe daarbij zo goed mogelijk gestuurd kan worden op duurzaamheid en innovatie.

Ten behoeve van het advies zijn in september – in samenwerking met kennisinstituut Telos – ruim twintig interviews gehouden met ondernemers en vertegenwoordigers uit de landbouw en de industrie, met deskundigen van natuur- en milieuorganisaties en met vertegenwoordigers van gemeenten/omgevingsdiensten. Daarnaast is een aantal experts geconsulteerd.

BrabantAdvies presenteert zijn bevindingen aan GS op 7 februari 2017. Naar verwachting is het advies eind februari van volgend jaar gereed.

Klik hier voor meer informatie over de PAS.