‘Over gezondheid gesproken’

Op donderdag 6 december 2018 nam BrabantAdvies met het symposium ‘Over gezondheid gesproken’ afscheid van Frank Petter, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid en voorzitter van het College van Overleg van BrabantAdvies.

In het afgelopen half jaar heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies gezondheidstafels georganiseerd met Brabanders die dagelijks met gezondheid, vitaliteit en welzijn van Brabanders bezig zijn. De gezondheidstafels maken de volle breedte van gezondheid zichtbaar en laten zien wat de kansen zijn om aan een gezonder en vitaler Brabant te werken. De gesprekken zijn gebundeld in de publicatie ‘Over gezondheid gesproken’. Deze publicatie werd tijdens het symposium door scheidend voorzitter Frank Petter aangeboden aan gedeputeerde Henri Swinkels.

Overhandiging publicatie ‘Over gezondheid gesproken’ aan gedeputeerde Swinkels

In ‘Over gezondheid gesproken’ wordt u meegenomen langs de gezondheidstafels. We zijn in gesprek gegaan over (positieve) gezondheid vanuit een aantal invalshoeken: zorgen voor elkaar, (samen)leven, zingeving, het ziekenhuis van de toekomst, technologie en voeding. Juist de verschillende invalshoeken maken de gezondheidstafels zo interessant: als gezondheid breder gedefinieerd wordt dan de afwezigheid van ziekte, ontstaan er ook meer aanvliegroutes en mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Brabanders gezond en vitaal blijven. Voor een duurzaam, veerkrachtig en gezond Brabant is het belangrijk stevig te investeren in gezondheid, mens en natuur, zo luidt de boodschap. De deelnemers van de gezondheidstafels zien hier een gidsrol  weggelegd voor de Provincie, door gezondheid te beschermen, te promoten, initiatieven te faciliteren, te verbinden en bewustwording te creëren.

Voer een bezield beleid, waar gezondheid, vitaliteit en welzijn als onderliggende waarde onder al de beleidskeuzes liggen, zo luidt de boodschap.

“Het is een opgave om de vanuit de volle breedte van het leven te kijken en niet enkel vanuit ziekte. Dit perspectief op gezondheid dient aan de voorkant meegenomen te worden in beleid. Het zal een zoektocht worden hoe we dat moeten doen”, aldus gedeputeerde Swinkels.

Klik hier voor de publicatie ‘Over gezondheid gesproken’.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.