Over ons

We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

BrabantAdvies wil het beste voor Brabant en de Brabanders. Vanuit een helicopterview kijken we naar de belangrijkste vraagstukken waarmee Brabant de komende jaren moet dealen. We signaleren wat er op ons afkomt en brengen dat onder de aandacht. Ook helpen we beslissers met advies en concrete actievoorstellen.

We hebben het over grote maatschappelijke uitdagingen die Brabant dwingen fundamentele keuzes te maken. Denk aan onze veestapel, schone energie of duurzame economie. Transities die vragen om een brede blik vanuit verschillende invalshoeken. Los van politieke, organisatie- of korte termijn belangen. Het gaat om de balans in de afwegingen die worden gemaakt. Precies dat maakt BrabantAdvies zo bijzonder: als onafhankelijk provinciaal adviesbureau kijken we met vier verschillende brillen naar de belangrijkste Brabantse vraagstukken.

Samen: vier raden weten meer dan één

Die brede blik vanuit vier kanten vloeit logisch voort uit de opbouw van BrabantAdvies: onze organisatie omvat namelijk vier verschillende Brabantse adviesraden:

  • Sociaal-Economische Raad Brabant
  • Provinciale Raad voor de Leefomgeving
  • Provinciale Raad Gezondheid
  • Young Professionals Brabant

Met deze opbouw zijn we als adviesorganisatie uniek in Nederland. Onze raden zijn een garantie voor krachtige, breed gedragen en onafhankelijke adviezen.

Informatie uit de haarvaten van Brabant

Vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen. Daarmee beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie die uit de haarvaten van de Brabantse samenleving komen. Samen bespreken ze de belangrijkste Brabantse vraagstukken. Beleid en praktijk komen hierin samen.

Kordaat en deskundig

Onze werkwijze is hedendaags: geen logge processen, we mobiliseren per vraagstuk de gewenste deskundigheid. We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Zo nodig schakelen we ook externe specialisten in. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

Buiten­boord­motor

Ons doel? Het beste voor Brabant. Vooruitgang, maar wel in balans. Dat bereiken wij door het provinciebestuur, onze belangrijkste opdrachtgever, te voorzien van eigen-wijze adviezen. Soms zijn we de luis in de pels, soms second opinion of de frisse blik. Los van de alledaagse hectiek, steken we de vinger op om aandacht te vragen voor ontwikkelingen in Brabant die om keuzes vragen. We zien onszelf als buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant is bij te stellen. We voeden Brabantse beslissers met adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis én de Brabantse praktijk en beleid. Daarmee maakt BrabantAdvies het verschil.

Lees verder

Ons team

Werkprogramma

Jaarverslag 2022