• Taken en werkwijze

Werkagenda 2017

Onze werkagenda voor 2017 is vergaand afgestemd op de Kennis- en Adviesagenda 2017 van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast tonen we ook eigen initiatief. Denk aan ongevraagde adviezen, analyses of verkenningen.

Gevraagde integrale adviezen

 1. Bestuursakkoord, midterm review
 2. De Omgevingsvisie
 3. Aanpak leegstand in Brabant
 4. Nieuw Innovatiebeleid
 5. Brabantse Gezondheidsagenda
 6. Sociale Veerkracht
 7. Brabantse Health Deal

Eigen initiatieven:

 • Regionale Skills Agenda, Onderwijs-Arbeidsmarkt
 • Brabantse Robot Agenda
 • Financieel instrumentarium MKB-innovatie
 • Sociaal ondernemerschap
 • Gezondheid in provinciaal beleid
 • Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Vrije ruimte:

 • Adviesaanvragen College van GS
 • Adviesaanvragen Provinciale Staten
 • Inspelen op actualiteit