• Taken en werkwijze

Werkagenda 2019

Onze werkagenda voor 2019  is afgestemd op de Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast tonen we ook eigen initiatief. Denk aan ongevraagde adviezen, analyses of verkenningen.

Gevraagde integrale adviezen

 1. Toekomstperspectief voor de landbouw in Brabant
 2. Biobased en circulariteit
 3. Omgevingsvisie
 4. Valorisatieprogramma / doorgroei MKB
 5. Digitalisering / Robotisering
 6. Cultuur in BrabantStad
 7. Medicijnresten in water
 8. Coördinatie van Europese fondsen
 9. Gezondheidstafels
 10. Kennisplatform VABIMPULS
 11. Sociale Veerkracht
  • Gezondheid en veilig langer thuis wonen
  • Reflectie i.h.k.v. Interreg-programma ITHACA

Eigen initiatieven:

 • Bouwstenen voor nieuwe bestuursperiode 2019-2023
 • Tweetal ongevraagde adviezen met verdiepingsslagen  (n.t.b.)
 • Afwerking doorlopende adviezen 2017
  • Sociaal ondernemerschap
  • Leegstand

Vrije ruimte:

 • Adviesaanvragen College van GS
 • Adviesaanvragen Provinciale Staten
 • Inspelen op actualiteit

Overige / taakgebonden activiteiten:

 • Coördinatie Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
 • Strategische advisering Brabantse Health Deal
 • Advisering over ruimtelijke projecten zoals bij MER procedures
 • Sociaal-Economisch beeld 2018