• WERKPROGRAMMA

Ieder jaar maakt BrabantAdvies een werkprogramma. Dit werkprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviestrajecten én uit domeinspecifieke en integrale adviezen.

BrabantAdvies houdt in haar planning rekening met mogelijke onverwachte gebeurtenissen en/of adviesvragen. Ook ad hoc advies bij de uitvoering van beleidsprogramma’s passen wij in in onze planning. Dit betekent wel dat andere werkzaamheden daarmee kunnen opschuiven.

Komende jaren is eerder sprake van een ‘veranderend tijdperk’ dan van een ‘tijdperk van veranderingen’. Voortgaande informatietechnologie, digitalisering en robotisering leiden tot nieuwe technologieën en (disruptieve) innovaties op allerlei terreinen. Deze snelle veranderingen en transities zorgen voor breuklijnen met het verleden. De focus van onze adviezen, in proces en outcome,  zal daarom liggen op:

  • Veerkracht, vitaliteit, innovatie en (co)creatie
  • Transitie en duurzaamheid
  • De nieuwe overheid
  • Ontwikkelingen & impact (informatie)technologie
  • Toekomst van Brabant en ruimte voor de innovatiekracht van de jeugd

Het werkplan 2019 van BrabantAdvies vindt u hier.