Frans Stienen

f.stienen@chello.nl

Frans Stienen was tot juni 2018 wethouder in de gemeente Helmond, met in deze periode de portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Sport, Cultuur en Stadsmarketing. Hij zit als deskundige domein ‘grote gemeenten’ in de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.