Frederike Praasterink

f.praasterink@has.nl

Frederike Praasterink is lector Future Food Systems aan de HAS Hogeschool, een onderwijs- en kennisinstelling op het gebied van landbouw, voeding en leefomgeving in ‘s-Hertogenbosch en Venlo. Ze studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen en werkte lang voor de Food en Agriculture Organization in Azië, het Midden Oosten en Oost Europa. Lectoraat Future Food Systems werkt vanuit een integrale systeemaanpak aan transformatie van het voedselsysteem, voorbij verduurzaming van agrofood productie.