Joost de Kruijf

Breda University of Applied Sciences
Logistics Community Brabant

kruijf.j@buas.nl

Joost de Kruijf is Research en Business Innovator Mobiliteit en Ruimte aan de Breda University of Applied Sciences, een onderwijs- en kennisinstelling onder andere op het gebied van Built Environment en Logistiek in Breda. Naast zijn inhoudelijke expertise op het gebied van fietsmobiliteit, is Joost themaleider Leefbare Stad binnen de Logistics Community Brabant. Daarin staan nadrukkelijk het verdiepen van maatschappelijk inhoudelijke vraagstukken, versterken van wetenschappelijke samenwerking en het stimuleren van een gezonde dialoog in de triple helix (overheid, ondernemers en onderzoek) centraal.