Mariëlle Overboom

06-28846645

m.overboom@planet.nl

Verschillende ambtelijke functies in de ruimtelijke ordening en op het werkterrein wonen, met name in de Randstad, en als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Breda en Provinciale Staten van Noord-Brabant.