Mariëlle Overboom

06-28846645

m.overboom@planet.nl

Verschillende ambtelijke functies in de ruimtelijke ordening en op het werkterrein wonen, met name in de Randstad, momenteel Dordrecht. Voorheen volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Breda en voormalig lid Provinciale Staten van Noord-Brabant.