Ria Hilhorst

FNV Bondgenoten

06-52584722
ria.hilhorst@fnv.nl

Ik ben werkzaam bij de FNV in de rol van Bestuurder Lokaal Regionaal Arbeidsmarktbeleid en bestuurder van twee Werkbedrijven, Senzer en Hart van Brabant. Door de inhoud van mijn portefeuille ben ik actief met inhoudelijke en strategische beleid beïnvloeding en kan ik van betekenis zijn voor mensen zelf.