Ron van Baden

FNV Bondgenoten

06-22528669
r.vanbaden@bg.fnv.nl

Regioleider Zuidoost Nederland voor de FNV. FNV is de grootste vakvereniging van Nederland met meer dan 1 miljoen leden. De FNV behartigt de belangen van werkenden, uitkeringsgerechtigden en anderen op het gebied van werk en inkomen. Dit doet de FNV door mensen te verenigen en samen met mensen invloed uit te oefenen. Daarnaast biedt de FNV haar leden een uitgebreid dienstenpakket aan zoals juridisch als loopbaan advies. Voor meer info: zie www.fnv.nl