Provinciale Adviescommissie komt met advies ondersteunend beleid veehouderij

Zijn de maatregelen ter ondersteuning van de transitie van de veehouderij effectief?

Dragen deze maatregelen bij aan de innovatie naar duurzame veehouderij praktijken en geven ze daarbij ook perspectief op een goed inkomen van de veehouder?

Zijn andere maatregelen gewenst,  ook vanwege het nieuwe stikstof- en klimaatbeleid?

Dit zijn vragen waarop de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reflecteert in een advies dat november 2020 uitkomt.

BrabantAdvies voert het secretariaat voor deze onafhankelijke adviescommissie. Voor meer info: Sjors Willems

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.