Zijn de maatregelen ter ondersteuning van de transitie van de veehouderij effectief?

Dragen deze maatregelen bij aan de innovatie naar duurzame veehouderij praktijken en geven ze daarbij ook perspectief op een goed inkomen van de veehouder?

Zijn andere maatregelen gewenst,  ook vanwege het nieuwe stikstof- en klimaatbeleid?

Dit zijn vragen waarop de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reflecteert in een advies dat november 2020 uitkomt.

BrabantAdvies voert het secretariaat voor deze onafhankelijke adviescommissie. Voor meer info: Sjors Willems