Provinciale Adviescommissie komt met advies ondersteunend beleid veehouderij

Zijn de maatregelen ter ondersteuning van de transitie van de veehouderij effectief?

Dragen deze maatregelen bij aan de innovatie naar duurzame veehouderij praktijken en geven ze daarbij ook perspectief op een goed inkomen van de veehouder?

Zijn andere maatregelen gewenst,  ook vanwege het nieuwe stikstof- en klimaatbeleid?

Dit zijn vragen waarop de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reflecteert in een advies dat november 2020 uitkomt.

BrabantAdvies voert het secretariaat voor deze onafhankelijke adviescommissie. Voor meer info: Sjors Willems

Delen:

Gerelateerde berichten

Hoe zorgen we voor de vakmensen die nodig zijn voor de bedrijven van de toekomst? Over welke kennis en vaardigheden moeten zijn beschikken? Welke aanpassing binnen het beroepsonderwijs is vereist? Wat zijn de effecten van digitalisering? Een leven lang ontwikkelen, hoe doe je dat? Lees hier de volledige blog.
Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Lees hier de volledige blog.