Automotive Campus

Ooit de allereerste testlocatie van DAF-auto’s in de vorige eeuw. Nu de locatie waar hoogtechnologie in de automotive tot ontwikkeling komt, legt Lex Boon, managing director Automotive Campus uit tijdens een werkbezoek van onze Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL). De campus biedt startups en jonge bedrijven zoals Lightyear en DENS de ruimte om zich verder te ontwikkelen. ‘De aanwezigheid van de overheid is hierbij onmisbaar. Provincie, gemeente en Rijkswaterstaat, maar ook kennisinstituten als TNO zorgen voor de randvoorwaarden waarin innovatieve ondernemers kunnen floreren. Ook het onderwijs is, met Fontys en Summa College met veel creatieve studenten, goed vertegenwoordigd. En er zijn korte lijnen met de nabijgelegen High Tech Campus in Eindhoven. Het zou ook mooi zijn als deze campus nog meer tot de trots van de Helmondse inwoners zou gaan behoren’, aldus Lex Boon. Bij het innovatieprogramma van de campus staan drie lijnen centraal: smart mobility, digitalisering en decarbonisatie. De campus heeft de ambitie om zich verder te verduurzamen met groen en zonnepanelen op de daken.

Informatie uit de haarvaten van Brabant

Het bezoek van de PRL stond in het teken van groene en slimme mobiliteit. Beleid en praktijk kwamen hier samen. Met o.a. een rondleiding door het lab van TNO-onderzoek, een kijkje in de keuken bij het jonge bedrijf DENS en een presentatie over het provinciale mobiliteitsbeleid. Zo werden raadsleden bijgepraat in de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en leefomgeving in Brabant. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om officieel afscheid te nemen van drie gerenommeerde leden van de PRL: Nol Verdaasdonk, Frans Stienen en Jan Baan.

DENS

Het door studenten opgezette bedrijf DENS (Dutch Energy Solutions) ontwikkelt aggregaten die emissieloos energie opwekken op basis van de vloeibare waterstofdrager Hydrozine (mierenzuur). Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld klimaatneutraal bouwen of emissieloze buiten-evenementen. ‘De vraag naar dit type schone aggregaten is nog klein. Het zou bijvoorbeeld helpen wanneer gemeenten gezamenlijk optrekken in aanbestedingseisen, zodat het loont voor bouwbedrijven om deze schone, maar nu nog duurdere technologie aan te schaffen. Bovendien is handhaving op emissie-arm of emissieloos bouwen ook van belang om trucjes als het buiten het hek zetten van dieselaggregaten te voorkomen’, benadrukken Anke Prinssen en Max Aerts van DENS.

Testen bij TNO

Na het kijkje in de keuken bij DENS is het tijd voor een rondleiding door Martijn Stamm, Market Director bij TNO Traffic & Transport, door het lab van TNO. Hier komen hoogwaardige testfaciliteiten en onderzoekslaboratoria op het gebied van mobiliteit samen. Nieuwe technologieën op het gebied van smart mobility en green mobility worden hier onderzocht. Zo zijn bijvoorbeeld de testen met motoren en batterijen van groot belang. Met het oog op emissies en milieu, maar ook vanuit gemak voor de consument. Speciale klimaatkamers zorgen ervoor dat de werkelijkheid goed gesimuleerd kan worden.

Ambities provinciaal beleid

In oktober 2020 heeft de provincie Noord-Brabant haar koers voor het beleid voor mobiliteit vastgesteld. En er zijn veel ambities. Die variëren van een samenhangend, veilig, stil, betrouwbaar tot een gezond, schoon en robuust mobiliteitssysteem. Ambities waar we weinig op tegen kunnen hebben. Maar zijn ze allemaal even goed en tegelijk te realiseren? Het antwoord volgens John Kuijs, strateeg mobiliteit bij de provincie, is dat dit maatwerk vraagt en dat er per gebied zowel naar mogelijkheden als naar goede combinaties wordt gekeken. In de koers naar 2030 zijn verschillende transities in beeld gebracht. Zoals van onbewust reizen (altijd met hetzelfde vervoermiddel) naar flexibel en bewust reizen met keuze uit meerdere vervoermogelijkheden op basis van real time vervoerinformatie. Interessante stof die uitnodigt tot meer discussie.

Slimme mobiliteit

Op de Automotive Campus zijn verschillende bedrijven en kennisinstituten gevestigd. Zij hebben hetzelfde doel voor ogen: nieuwe technologieën en toepassingen op het gebied van smart mobility en green mobility.  Een daarvan is SmartwayZ.NL. Het mobiliteitsprogramma zet zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid en het stimuleren van innovatie in Zuid-Nederland. Dat gaat van het ontwikkelen van slimme mobiliteitsoplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen.

De PRL kijkt terug op een inspirerende en mooie middag. Niet alleen was er weer gelegenheid om elkaar fysiek te ontmoeten, de middag leverde vooral ook nieuwe inzichten uit de haarvaten van de Brabantse samenleving op. Met de nieuw opgedane inzichten vervolgt de PRL haar missie om Brabantse bestuurders scherp te houden in de uitvoering van hun taken.