Provincie gaat aan de slag met advies onder­steunende maatregelen

De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij heeft de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Daartoe schreef zij een adviesrapport met aanbevelingen voor de komende periode. Gedeputeerde Staten nemen nagenoeg alle aanbevelingen over. BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk van BrabantAdvies.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provincie Noord-Brabant:

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/platteland/2019/provincie-aan-de-slag-met-rapport-ondersteunende-maatregelen

Het advies van de commissie is te raadplegen via de Statenmededeling van de procedurevergadering van 2 december jl. (zie punt  7.B.3 op de agenda): Rapportage commissie ondersteunende maatregelen en verwerking in het pakket.

Delen:

Gerelateerde berichten

Hoe zorgen we voor de vakmensen die nodig zijn voor de bedrijven van de toekomst? Over welke kennis en vaardigheden moeten zijn beschikken? Welke aanpassing binnen het beroepsonderwijs is vereist? Wat zijn de effecten van digitalisering? Een leven lang ontwikkelen, hoe doe je dat? Lees hier de volledige blog.
Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Lees hier de volledige blog.