De Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij heeft de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Daartoe schreef zij een adviesrapport met aanbevelingen voor de komende periode. Gedeputeerde Staten nemen nagenoeg alle aanbevelingen over. BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk van BrabantAdvies.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de provincie Noord-Brabant:

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/platteland/2019/provincie-aan-de-slag-met-rapport-ondersteunende-maatregelen

Het advies van de commissie is te raadplegen via de Statenmededeling van de procedurevergadering van 2 december jl. (zie punt  7.B.3 op de agenda): Rapportage commissie ondersteunende maatregelen en verwerking in het pakket.