Advies ‘Anders samenwerken aan werklocaties’

De structurele leegstandsproblematiek, in Brabant 2.000 voetbalvelden, onderschrijft de noodzaak van een ander, meer toekomstbestendig werklocatiebeleid (bedrijvenlocaties, winkelgebieden, kantoren, stallen). Snelle veranderingen in de omgeving, zoals de 3e digitale revolutie, vragen om fundamentele aanpas¬sing van businessmodellen en dat werkt ook door in het ruimtebeslag van economische ontwikkelingen.

Dit gezamenlijke advies van SER Brabant en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving staat dan ook in het perspectief van een kanteling van ‘groei RO’ naar ‘transitie RO’. Dit advies is niet alleen gericht aan de pro¬vincie maar ook aan gemeenten, bedrijfsleven, agrarische sector, vastgoedsector en andere stakeholders. Het advies pleit voor de invoering van een nieuw en breder rendementsdenken (ruimtelijk, economisch, sociaal).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Dubbeldam en Sjors Willems.

Delen: