Advies Bestuurlijke Vernieuwing

De Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant staan voor een uitdaging. Verschillende ontwikkelingen in de samenleving hebben effect op de positie en het (democratisch) functioneren van de provinciale politiek. De inrichtingsvraagstukken worden complexer, regionale netwerken komen op en inwoners willen zich meer gehoord voelen. Het is van belang dat de Provinciale Staten hierop anticiperen en hun positie versterken, zodat de Staten ook in de toekomst hun rol effectief kunnen blijven voeren.

BrabantAdvies heeft in dit kader op eigen initiatief een publicatie uitgebracht: ‘Provinciale Staten, versterk uw positie!’ Via interviews met wetenschappers, maatschappelijk initiatiefnemers, ambtenaren en Statenleden worden aanbevelingen gedaan om de rol van Provinciale Staten te versterken. BrabantAdvies roept onder andere op om focus aan te brengen (een beperkt aantal onderwerpen), agenderend te zijn en de link met de inwoner buiten de verkiezingsperiode te versterken (via vernieuwende methodes).

Delen: