Advies ‘Brabantse Zorgvuldig­heids­score Veehouderij’

Op 8 november hebben Gedeputeerde Staten het advies ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: een transitie instrument?’ van BrabantAdvies besproken.

Het advies geeft een beoordeling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) als instrument voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij en beveelt het volgende aan:

  • Zorg voor een update van missie, visie en strategie van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij waaraan de BZV moet worden ‘opgehangen’.
  • Maak duidelijk hoe de BZV een bijdrage moet leveren aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij en via welk mechanisme: het mechanisme van de markt, van de overheidsregulering of van de maatschappelijke arrangementen.
  • Maak duidelijk welke partijen hier, al of niet gezamenlijk, een rol in dienen te spelen.
  • Kortom: handhaaf voorlopig de BZV, maar zorg zo snel mogelijk voor een strategisch kader waarin de functionaliteit van het instrument kan worden herijkt.

In een mededeling aan Provinciale Staten (statenmededeling van 15 november) stellen Gedeputeerde Staten in het kader van versnelling van de transitie naar een duurzame veehouderij o.a. een aanpassing voor van de BZV. Dat zal gebeuren mede op basis van het advies van BrabantAdvies. De statenmededeling bestaat uit vier hoofdonderdelen:

  1. Algemene inleiding.
  2. Mededeling Brabants Mestbeleid.
  3. Mededeling wijziging Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
  4. Mededeling evaluatie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Klik hier voor meer informatie over de voorstellen van GS inzake de BZV voor het persbericht en de Statenmededeling van 15 november 2016.

Delen: