Advies Locaties mestbewerking in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten zijn samen een zorgvuldig proces gestart om te komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerking.


Overhandiging advies aan gedeputeerde Van Gruijthuijsen door Ivka Orbon

Dat gebeurt via de procedure van een milieueffectrapportage met als eerste stap een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). BrabantAdvies komt met negen adviespunten over deze aanpak:

  1. Bekijk mestbewerking in breder perspectief.
  2. Onderzoek ook andere scenario’s.
  3. Zorg voor inzicht in capaciteit van mestbewerking.
  4. Realiseer eerst vergunde locaties.
  5. Maak kwaliteitscriteria en beoordelingskader duidelijker.
  6. Neem gezondheid voor mens, dier en omgeving als uitgangspunt.
  7. Betrek belanghebbenden ruimhartig en op tijd bij aanpak.
  8. Ga zorgvuldig om met vergunningen.
  9. Maak duidelijke spelregels voor bestuurlijk commitment.

Voor meer informatie over de NRD zie website van de provincie Noord-Brabant.

Delen: