Advies Meanderende Maas

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) adviseert op verzoek van Provincie Noord-Brabant over MER-projecten. Dit keer over de Meanderende Maas, een gebiedsontwikkeling gericht op de dijk tussen Ravenstein en Lith.

Via het project wordt de 25 km lange dijk versterkt, in combinatie met verruiming van de Maas, zodat in totaal 270.000 mensen in de toekomst worden beschermd tegen overstromingen.

Bij het treffen van de maatregelen aan de rivier en dijk worden ook ontwikkelingen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie meegenomen.

 

Na bestudering van de rapportages geven wij de volgende aandachtspunten mee:

  1. Waardering voor open planproces
  2. Zet samenwerking met provincie Gelderland door
  3. Werk toekomstscenario’s verder uit
  4. Besteed aandacht aan klimaatrobuustheid
  5. Meet impact op mobiliteit en zet in op verkeersluwe dijken
  6. Verruim het projectgebied
  7. Zet in op uitvoering van project Demen-Dieden
  8. Werk economisch perspectief uit
  9. Blijf aandacht houden voor storting van granuliet

Delen: