Advies ontwerp omgevingsvisie

Verbind lange- met kortetermijnstrategie voor de Brabantse leefomgeving

De grote transities zoals energie en landbouw en hiermee verbonden systeeminnovaties vragen een langeretermijnvisie. Transities die noodzakelijk zijn voor een betere leefomgeving in Brabant. Gelijktijdig is het op korte termijn nodig de zorgen van vandaag op te pakken en acties te ondernemen die passen bij de langeretermijnsysteeminnovaties. Met deze transities zal er veel voor de Brabanders in hun dagelijkse omgeving veranderen. Er zal ook veel van hen worden gevraagd. Het is daarom belangrijk de effecten goed door te denken en hierop tijdig in te spelen. Dit kan door bijvoorbeeld inclusiviteit als voorwaarde op te nemen bij de verschillende inrichtingsprocessen van de ruimte. Dit zijn punten die BrabantAdvies adviseert over het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie.

Delen: