Advies over plannen voor herstel Ulvenhoutse Bos

Het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied vlakbij Breda. Het is één van de oudste bossen in Nederland met natte broekbossen en eiken-haagbeukenbossen. Er groeien hier bijzondere planten zoals knikkend nagelkruid en witte rapunzel. Deze topnatuur staat onder druk. Herstelmaatregelen zijn nodig. De provincie werkt hieraan samen met Staatsbosbeheer, eigenaar van het bos, gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta. De provinciale Raad voor de Leefomgeving / BrabantAdvies adviseert over de herstelplannen het volgende.

  • Ga snel aan de slag met verminderen grondwateronttrekking en beregening.
  • Breng relatie van diep en ondiep grondwater in beeld.
  • Verbind plan met andere gebiedsontwikkelingen zoals de stikstofaanpak, toename recreatief gebruik en relevante mobiliteitsontwikkelingen van A58 en A27.
  • Houd ontwikkeling van klimaatverandering in de gaten en anticipeer op de gevolgen voor het gebied.
  • Wissel kennis uit over de ervaringen met en de effecten van de hydrologische maatregelen.
  • Blijf bewoners, grondeigenaren en gebruikers van het bos op een toegankelijke manier informeren.

Delen: