Advies over verbeter­plannen N279 Veghel-Asten

Provincie Noord-Brabant heeft samen met de regio een plan voor de N279 Veghel-Asten opgesteld. De aanpassing moet leiden tot een veiliger en vloeiender afwikkeling van het verkeer op deze weg en tot een verbetering van de leefbaarheid. BrabantAdvies adviseert bij deze plannen om expliciet duidelijk te zijn over de koers: uit te gaan van de bestaande infrastructuur en die beter en anders te gebruiken met nieuwe vormen van mobiliteit en te investeren in gedragsverandering. Een dergelijke duidelijke koers zet druk op het ontwikkelen van nieuwe methoden van mobiliteit zoals het concept Mobility as a service. Het is verder van belang de effecten op doorstroming van het verkeer van de nieuwe maatregelen nauwgezet te monitoren. Zodat tijdig knelpunten worden gesignaleerd en bijstelling van het beleid kan plaatsvinden. Daarnaast bepleit BrabantAdvies een voortvarend herstel en compensatie van de forse ingreep in natuur en landschap vanwege de geplande omleiding van de N279 bij Helmond-Noord.

Delen: