Advies Gezondheidsinformatieknooppunt

Grote meerwaarde

‘Ondanks de complexiteit van gezondheidsmonitoring zien we een grote meerwaarde om op basis van data en onderzoek te sturen op het bereiken van gezondheidswinst voor alle Brabanders. Het streven van drie gezonde jaren voor elke Brabander erbij zien we als een gezamenlijke koers en ambitie van de provincie én de betrokken partners. Het Gezondheidsinformatieknooppunt (GIK) zien we daarbij als middel om datagedreven te werken’, aldus de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) van BrabantAdvies.

Beter sturen op positieve gezondheid

De provincie Noord-Brabant werkt aan een GIK. Hier komen data samen die partijen helpen bij het tot stand komen, uitvoeren en meten van beleid. Zo kan er in Brabant beter gestuurd worden op de positieve gezondheid van Brabanders om uiteindelijk de ambitie drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander dichterbij te brengen. De PRG adviseert over de invulling van het GIK en of deze voldoende informatie geeft aan Provinciale Staten om haar controlerende taak uit te voeren met betrekking tot de doelen van de beleidskaders Gezondheid én Milieu.

De PRG benadrukt dat er samen met partners nog stappen nodig zijn voordat het GIK een instrument is dat niet alleen Provinciale Staten helpt om haar controlerende taak uit te voeren, maar ook bruikbaar is om in samenhang met partners beleid en interventies te ontwikkelen die bijdragen aan gezondheidswinst voor alle Brabanders.

Voor een waardevol en bruikbaar GIK geeft de PRG de volgende aanbevelingen mee.

  1. Ontwikkel het GIK vanuit een integrale blik op gezondheid: blijf de inzet op ‘Health in All Policies’ vasthouden en zet in de monitoring in op indicatoren die er vanuit gezondheidsambities toe doen.
  2. Ontwikkel met partners bestaand instrumentarium in samenhang door: organiseer met partners samenhang in beleid en interventies, sluit aan bij bestaand instrumentarium en data – zoals de Brabantse Omgevingsscan, de Duurzaamheidsbalans en Brabant InZicht – en focus op hotspots waar veel gezondheidswinst te halen is.

Delen: