Maak ruimte voor jongeren

Ruim een jaar geleden hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2024 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door: ze houden op geheel eigen wijze vinger aan de pols.

Dat doen ze richting een nieuw bestuur door aandacht te blijven vragen voor het jongerenperspectief. Zo zijn ze met de provincie in gesprek over de rol van de Young Professionals Brabant, als motor van het jongerenplatform: de YPB zijn immers opgericht met het doel om de provincie (on)gevraagd te adviseren vanuit het jongerenperspectief. Verbreding en aanvulling is uiteraard een optie: op basis van vraagstuk en onderwerp zullen naast de YPB’ers ook andere jongeren en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties aanschuiven. Ook zijn ze, met de provincie (GS/Staten) en het SER Jongerenplatform, aan de slag met de invulling van een Generatietoets. Geen checklist aan het einde van beleidsvorming om te kwantificeren dat we overal aan hebben voldaan. Nee, het gaat om de bewustwording van beleid en opeenstapeling van beleid op alle generaties. Dit moet integraal in het beleidsvormingsproces worden meegenomen. Kortom, ze houden de generaties die nu ‘aan de knoppen zitten’ scherp, met de focus op de toekomst. Daarnaast blijven de Young Professionals Brabant, mét jongeren in Brabant, voortdurend het inhoudelijke jongerenperspectief op wonen, duurzaamheid, ondernemen en besturen aanscherpen en uitdragen.

Meer informatie over de Young Professionals Brabant? Neem contact op met Eva Buwalda.

Delen: