Adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren: maak ruimte voor jongeren

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door: ze houden op geheel eigen wijze vinger aan de pols.

Dat doen ze in de aanloop naar een nieuw bestuur door aandacht te blijven vragen voor het jongerenperspectief en dat zetten ze door zodra het nieuwe Bestuursakkoord er ligt. Ook zijn ze, met de provincie (GS/Staten) en het SER Jongerenplatform, aan de slag met de invulling van een Generatietoets. Geen checklist aan het einde van beleidsvorming om te kwantificeren dat we overal aan hebben voldaan. Nee, het gaat om de bewustwording van beleid en opeenstapeling van beleid op alle generaties. Dit moet integraal in het beleidsvormingsproces en bij voorkeur ook in het Bestuursakkoord worden meegenomen. Kortom, ze houden de generaties die nu ‘aan de knoppen zitten’ scherp, met de focus op de toekomst. Daarnaast blijven de Young Professionals Brabant, mét jongeren in Brabant, voortdurend het inhoudelijke jongerenperspectief op wonen, duurzaamheid, ondernemen en besturen aanscherpen en uitdragen.

Meer informatie over het adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Jongeren? Neem contact op met Eva Buwalda.

Delen: