Alternatieven voor trendbreuk Water- en Bodemprogramma

Provincie Noord-Brabant wil de komende jaren zorgen voor veilig, schoon en voldoende water én voor een vitale bodem. Dat is een urgente opgave. Want het watergebruik neemt toe, grond wordt steeds intensiever gebruikt en we hebben te maken met klimaatverandering, zoals de effecten van verdroging deze zomer. Bij dit alles is een omslag in ons denken nodig: van water als risicofactor vanwege overstromingen (dus snel afvoeren van water) naar water als kostbare grondstof voor leven (dus lang vasthouden in verband met toenemende droogte).

BrabantAdvies / de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) beveelt in dit verband aan voor het Regionaal Water- en Bodemprogramma alternatieven te ontwikkelen die echt werk maken van die urgente en noodzakelijke trendbreuk. Hoofdpunten hiervan zijn:

1. Verbind water en bodem met landbouw en klimaat
Omdat veranderingen in landbouw en klimaat ook de kwaliteit van water en bodem bepalen is het belangrijk om deze domeinen vanaf het begin samen en integraal op te pakken.

2. Verken functie volgt bodemkwaliteit
Belangrijk is na te gaan wat het voorop stellen van de vitaliteit van de bodem en de beschikbaarheid van water betekent voor het grondgebruik in Noord-Brabant.

3. Betrek inwoner
Het is essentieel om inwoners in de stad en op het platteland actief te betrekken. Zij kunnen helpen hun eigen omgeving, huizen en tuinen anders en beter in te richten. Ook hebben zij een rol bij zorgvuldig watergebruik.

4. Zet in op doelgerichte governance
Bij een trendbreuk is een samenhangende regie nodig: een governance die doelgericht meters maakt.

Delen: