‘Beter eten, beter leven. Dat smaakt naar meer’

In 2012 zagen de Provinciale Raad Gezondheid en de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) dat de tijd rijp was voor gezonde voeding in zorginstellingen. Tijdens een congres in oktober 2012 is de alliantie ‘Beter eten, beter leven’ gestart. Deze alliantie is een sociaal netwerk van professionals en andere betrokkenen rondom eten en drinken in Brabantse zorginstellingen, om samen te werken aan een gezonde voedselketen. De alliantie is in 2012 in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital (voorheen 5-sterrenregio), het CZ Fonds en Zorgverzekering VGZ gestart. De initiatiefnemers zagen het vormen van deze alliantie als een soort versnellingsagenda: een gezamenlijke agenda voor en door boeren en zorginstellingen met als doel samenhang aan te brengen in de aanpak van verschillende maatschappelijke knelpunten op het gebied van zorg, voeding en welzijn en daarmee een versnelling te realiseren.

Met de versnellingsagenda en het maatschappelijk ondernemerschap dat daarin werd uitgedaagd, zijn voordelen tot stand gebracht op de volgende terreinen.

  1. Kwaliteit van leven en zorg.
  2. Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en drinken voor instellingen.
  3. Duurzaamheid in de voedselketen en de gevolgen voor het Brabantse landschap.
  4. Werken vanuit waarden.
  5. Versterking van de regionale economie.

 

De activiteiten voor de versnellingsagenda hebben van 2012 tot 2015 plaatsgevonden. In 2016 hebben Myrtille Verhagen en Rianne van den Heuvel deze periode geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een slotdocument met de titel: ‘Beter eten, beter leven. Dat smaakt naar meer’. In de publicatie kijken we terug op de afgelopen jaren waarin de alliantie actief was, maar geven we door het presenteren van 9 inspirerende ‘smaakmakers’ (goede voorbeelden) ook impulsen om de beweging naar een volgend niveau te brengen. Deze smaakmakers hebben gemeen dat zij allemaal zoeken naar cross-overs met verschillende partners uit de voedselketen, de zorgsector en de maatschappij met als doel ‘samen maken we de zorg beter’ (zie figuur). Dergelijke cross-overs zijn vaak nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat vraagt om ondernemend inzicht en om lef. Zodoende zijn met vallen en opstaan successen geboekt. De belangrijkste tips en succesfactoren worden per smaakmaker in de tekst uitgelicht. Deze tips kunnen benut worden bij een doorontwikkeling naar een volgend niveau.

Ten slotte worden nog een drietal centrale suggesties voor doorontwikkeling gegeven.

  1. Prioriteer het thema ‘Beter eten, beter leven’.
  2. Creëer een uitdagende visie op voeding en gezondheid
  3. Realiseer nieuwe smaakmakers.

De publicatie is op 13 oktober 2016 tijdens het VKGE Congres ‘noise of Food & Beverage’ gepresenteerd door Myrtille Verhagen en vervolgens overhandigd aan Patrick van Gerven, voorzitter van de Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE), een professionele alliantiepartner op het gebied van voeding en gezondheid.

Contactpersoon: Myrtille Verhagen

Delen: