Beweging vanuit vertrouwen. Advies toekomst VABIMPULS

VABIMPULS is in 2017 gestart als tijdelijke impuls voor ondersteuning van agrarische ondernemers: om eigenaren van leegstaand en leegkomend vastgoed weer in beweging te brengen en ondernemerschap te mobiliseren in vaak vastgelopen situaties in het Brabantse buitengebied. Deskundigen bieden laagdrempelige en onafhankelijke ondersteuning, als onderdeel van een bredere provinciale leegstandsaanpak. Op meer dan 800 locaties overal in Brabant is inmiddels het gesprek met agrarische ondernemers gestart over hun toekomst.

Vertrouwen
Het opbouwen van wederzijds vertrouwen was, en is nog steeds een onderscheidend en cruciaal element in de aanpak van VABIMPULS. Zonder vertrouwen geen beweging. De aanpak is erop gericht om, vanuit de eigenaar, de brug te slaan met de overheid. Juist daarin heeft VABIMPULS zich bewezen en is ze, ook voor gemeenten, uitgegroeid tot een soort kwaliteitskeurmerk. De eigenaar heeft de regie over zijn eigen ‘voucher’, in planvorming en timing, maar krijgt ook de spiegel aangereikt over de haalbaarheid van zijn plannen. De onafhankelijke deskundigen van VABIMPULS nemen de ruimte om de spiegel richting gemeenten en provincie voor te houden: om mee te denken en te komen tot maatwerk, en win-wins te creëren in plaats van routinematig af te handelen.

Veranderend speelveld
Sinds 2017 is er veel veranderd. Met de stikstofproblemen én de noodzaak van natuurherstel, staat het buitengebied vol in de schijnwerpers. Het is tegelijkertijd voor de agrarische sector een uitermate onduidelijke en onzekere periode. De met steun van VABIMPULS ontwikkelde toekomstplannen dreigen te stokken. We zien dat agrarische ondernemers afwachten. Juist nu is de werkwijze van VABIMPULS van waarde. De individuele persoonlijke benadering leidt tot toekomstplannen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een gebied.

Aanbevelingen
BrabantAdvies is door het provinciebestuur gevraagd om voorstellen te doen voor het borgen van de ervaringen en werkwijze van VABIMPULS, of en hoe hiermee verder gegaan kan worden na 2023. Ze geeft in haar advies ‘Beweging vanuit vertrouwen. Leren van vijf jaar VABIMPULS‘ de volgende aanbevelingen.

  1. Zet VABIMPULS zoals het nu georganiseerd is tot eind 2024 door. Realiseer quick wins: doorhaksessies bieden oplossingen voor kansrijke toekomstplannen.
  2. Bouw met Brabantse stakeholders een samenhangende ondersteuning die kennis, beleid en regelingen toegankelijk maakt en die individuele wensen van eigenaren verbindt met de gebiedsdoelen. Doordenk daarbij met partners goed welke uitgangspunten gelden voor een goede ondersteuningsstructuur.
  3. Bestendig daarbij de onderscheidende werkwijze van VABIMPULS, zodat vertrouwen herstelt en de beweging weer op gang komt. Dat betekent o.a.:
  • houd vast aan onafhankelijk anker naast de boer;
  • benut de competenties van de deskundigen van VABIMPULS;
  • bied ruimte aan agenderende rol richting beleidsmakers;
  • houd aandacht voor omgevingskwaliteit, de sociale context en ondernemerschap.

Relevante informatie:

Bekijk hier de verkorte samenvatting.

Opiniestuk ‘Luister naar de ideeën van boeren’, Brabants Dagblad 6 juli 2023.

Lees hier de brief aan de formateurs.

Meer informatie over het advies? Neem contact op met Ivka Orbon of Sjors Willems.

Klik hier voor meer informatie over VABIMPULS.

Delen: