Blijf aandacht vragen voor A59 bij het Rijk, betrek omgeving

Dit adviseert de  Provinciale  Raad voor de Leefomgeving (PRL) over de ruimtelijke plannen in de Oostelijke Langstraat (GOL) van de provincie en haar partners, de gemeenten Heusden, Waalwijk en Den Bosch en Waterschap Aa en Maas.

De PRL, onderdeel van BrabantAdvies, constateert dat tot nu toe de A59 buiten beeld blijft in de GOL-plannen terwijl hier in eerste instantie de oorzaak van de verkeersproblematiek ligt. Dit roept de vraag op of de plannen voldoende toekomstgericht zijn. Trek daarom als provincie samen met je partners op richting het Rijk voor aandacht van de A59.

De adviesraad moedigt verder de provincie aan om het gesprek met de omgeving te blijven voeren en elkaar – ook in deze fase van planontwikkeling –  uit te dagen bijvoorbeeld over de Baardwijkse polder. Dit kan leiden tot slimmere en meer duurzame maatregelen en oplossingen. Daarnaast vraagt de PRL extra aandacht voor gezondheid en nieuwe vormen van mobiliteit en de rol van werkgevers en burgers hierbij.

Ter informatie: artikel BD 23.02.2018 Blijf hameren op aanpak van de A59.

Delen: