BOM: meer aandacht voor brede MKB

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) moet zich in de toekomst meer richten op het MKB in Brabant. Daarbij gaat het niet alleen om de MKB-bedrijven in de topsectoren maar in alle sectoren. Dat blijkt uit een briefadvies van SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies -het belangrijkste adviesorgaan van Brabant-, aan het provinciebestuur. De SER reageert op het nieuwe meerjarenplan van de BOM, waarover men in het algemeen positief oordeelt.

 

Minder top, meer breedte

‘Minder top, meer breedte. De BOM richt in opdracht van de provincie de pijlen vooral op koplopers binnen topclusters. het bredere innovatieve MKB wordt daarmee onvoldoende bereikt. Terwijl Brabant bij uitstek een MKB-economie heeft. Die moet je in de volle breedte stimuleren. Bovendien zien wij komende jaren de verbindingen tussen (top)technologie en lokale initiatieven (sociale innovatie) sterk toenemen. Dat zie je nu al in de gezondheidszorg, energie en mobiliteit gebeuren, met veel kansen voor het MKB’, zo stelt prof. Elphi Nelissen, voorzitter van SER Brabant.

 

BOM nu te gesloten

Volgens de Brabantse SER krijgen veel innovatieve en kansrijke MKB-ondernemers onvoldoende toegang tot het instrumentarium van de BOM. ‘In gesprekken met MKB-ondernemers komt dat ook nadrukkelijk naar voren. Dit beeld wordt nog eens versterkt doordat de meeste aanvragen van bedrijven voor een bijdrage uit het ontwikkel- of innovatiefonds van de BOM worden afgewezen. Het ‘gewone’ midden- en kleinbedrijf vindt de BOM te gesloten en ontoegankelijk. Dat is jammer want we hebben het wel over de backbone van de Brabantse economie’, aldus de SER-voorzitter.

 

Samenspel met regio’s belangrijk

SER Brabant zegt blij te zijn met de plannen van de BOM om de samenwerking met de verschillende regio’s in Brabant te versterken. Elphi Nelissen: ‘Wij adviseren om bijvoorbeeld regiodeals te sluiten. Een goed samenspel tussen provincie en regio’s is cruciaal voor de slagkracht van het regionaal-economisch beleid. Daar profiteert de complete Brabantse economie van.’

 

Zorg over herstructurering bedrijventerreinen

De BOM gaat zich terugtrekken uit de herstructurering van bedrijventerreinen. De SER wijst er op dat nog ongeveer een derde van de Brabantse bedrijventerreinen in slechte staat verkeert en vraagt zich bezorgd af wie daar nu verantwoordelijk voor zal zijn. Ongeveer 50% van het totaal aantal banen is op bedrijventerreinen te vinden.

Lees hier de complete adviesbrief van BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Voor meer informatie: Leo Dubbeldam, 073- 30 30 286

Delen: