Brabants Programma Landelijk Gebied

In 2024 geven we specifiek invulling aan de vraagstukken en dilemma’s die samenkomen in de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Verschillende vragen van de provincie hebben hier betrekking op. Die spitsen zich toe op de vraag wat ‘bodem en water sturend’ betekent, hoe landbouw en natuur zich beter met elkaar kunnen verhouden, wat dit betekent voor de provinciale rol, de beleidskeuzes en de instrumenten. Deze vragen nemen we mee in ons adviestraject ten behoeve van het Brabants Programma Landelijk Gebied.

Brabants ruimtelijk voorstel
Het BPLG vormt een bouwsteen voor het Brabants ruimtelijk voorstel ten aanzien van natuur, water, bodem, klimaat en het perspectief landbouw in het landelijk gebied. Eerder reflecteerde BrabantAdvies ook op het ruimtelijk voorstel als eerste bod richting Rijk en regio’s voor de Brabantse vertaling van de ruimtelijke opgaven in de komende 25 jaar. Dit bod vraagt nog uitwerking en verdieping met het Rijk, maar vooral met de Brabantse regio’s. Om gezamenlijk stappen te zetten in een toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling. We gaan graag met de provincie verder in gesprek over hoe we onze advisering ook ten aanzien van het Brabants ruimtelijk voorstel verder vorm kunnen geven.

Planning
We streven naar oplevering advies BPLG in maart 2024.

Begeleidingsgroep
Uit onze adviesraden hebben we een begeleidingsgroep samengesteld met de specifieke expertise op dit terrein: Floris Alkemade, Peter Verlaan, Jan Janse (Provinciale Raad voor de Leefomgeving), John Dagevos, Henk Jans (Provinciale Raad Gezondheid) en Marijn van Asseldonk (Young Professionals Brabant).

Meer informatie: Ivka Orbon

Delen: