Brabantse gezondheidstafel: Gezond voor en door het dorp

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist vanuit de volle breedte en allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks van gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

Tijdens de eerste gezondheidstafel op 22 maart 2018 gingen elf betrokkenen met elkaar in gesprek. Dit organiseren we niet voor niets hier: hier ontstond 12,5 jaar geleden de eerste zorgcoöperatie van Nederland. Op 25 januari is het boek ‘Burgers doen het zelf’ van Ad Pijnenborg en Freya Pijnenborg verschenen.

Bij de dialoog/gezondheidstafel ‘Gezond voor en door het dorp’ zoomen we onder leiding van gespreksleider Marielle Hornstra  in op de zorgcoöperatie. Enerzijds is het een terugblik op vele jaren bouwen, en het ontstaan van vele initiatieven waar de gemeenschap het eigenaarschap neemt voor de zorg voor elkaar. Anderzijds zie je dat de zorgcoöperatie heel erg in de beweging past van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag en naar mens en maatschappij.

Voor meer informatie: Roos Sohier

Delen: