Brabantse gezondheids­tafel: het nieuwste ziekenhuis

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden?

Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks van gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

Over 30 jaar bestaat het ziekenhuis zoals we dat nu kennen niet meer. De gezondheidszorg in Nederland, en vrijwel overal, is in feite ziektezorg: we wachten tot mensen ziek worden en ondernemen dan actie met pillen en/of operatieve ingrepen. Dit heeft ons veel goeds gebracht. We kunnen ziektes steeds beter behandelen en onder controle houden. Het is echter niet volhoudbaar. Technologische én sociale innovatie zijn noodzakelijk om kwaliteit van zorg voor een betaalbare prijs te behouden. Op 20 april 2018 gingen de raadsleden van de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies over het ziekenhuis van de toekomst met elkaar in gesprek. Zij gingen op zoek naar de kansen en bedreigingen voor de gezondheid van Brabanders. Een speciale gezondheidstafel in het kader van  het afscheid van Theo Poiesz, wetenschappelijk directeur van BrabantAdvies.  Een maand later vond er een gesprek plaats met een aantal Brabantse ziekenhuizen over hetzelfde onderwerp.

Belangrijke conclusie van de Provinciale Raad Gezondheid en van de ziekenhuizen: de provincie kan een gidsrol nemen. Niet alleen vanuit economische kansen zoals dat vanuit smart health gebeurt, maar juist ook vanuit een hoogwaardig voorzieningenniveau in de regio, sociale veerkracht, vitaliteit, inclusie, langer thuis wonen, arbeidsparticipatie, een gezond Brabant met een aantrekkelijke gezonde omgeving en vitale inwoners. De provincie kan vanuit haar de rol in het  domein ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling deze gidsfunctie oppakken en tegelijkertijd de verbinding maken tussen lokale ontwikkelingen en rijksbeleid.

 

Eerdere gezondheidstafels:

Publicatie ‘Technologie en gezondheid’
Publicatie ‘Gezond voor en door het dorp’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier en Myrtille Verhagen-Timmers.

Delen: