Brabantse gezondheids­tafel: Naar een gezond voedsellandschap

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden.

Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

De gezondheidstafel over voeding en gezondheid op 31 augustus 2018 vond plaats in Leende. Het dorp dat op het gebied van hart- en vaatproblemen (o.a. overgewicht en medicatie voor hoge bloeddruk) volgens recent onderzoek slecht scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Opvallend daarbij is dat de inwoners juist wel meer bewegen dan het landelijk gemiddelde. Dus waar kan men gezondheidswinst halen? Juist: door voeding. Het doel van twee artsen werd daarom ‘gezonder door eerlijke voeding’. En zo ontstond het Stichting GezondDorp, dat streeft naar een samenleving waarin men op een vitale manier oud wordt.

Een belangrijke uitkomst van het gesprek was de oproep dat we toe moeten naar een gezond voedsellandschap inclusief een holistische benadering op mensen en hun gezondheid. Het gesprek ging over veel uiteenlopende onderwerpen zoals nieuwe voedselconcepten, de sociale waarde van voeding, eetculturen en het belevingsaspect van voeding, voedselketens en consumentengedrag, de gezondheidskloof en gezondheidsbevordering, de rol van de fysieke en sociale leefomgeving op gezond gedrag en nieuwe business maken met voeding. Dit geeft stof tot nadenken. Niet alleen in relatie tot een integraal gezondheidsbeleid, maar zeker ook in het kader van de omgevingsvisie en de vernieuwing van de landbouwstrategie.

 


 

Eerdere gezondheidstafels:

Publicatie ‘Zingeving en gezondheid’
Publicatie ‘Het nieuwste ziekenhuis’
Publicatie ‘Technologie en gezondheid’
Publicatie ‘Gezond voor en door het dorp’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier en Myrtille Verhagen-Timmers

Delen: