Brabantse gezondheids­tafel: Technologie en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? Niet alleen vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte, en om vanuit allerlei domeinen op zoek te gaan naar kansen om in gezondheid te investeren. Onze gezondheid wordt immers beïnvloed door vele factoren. Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden?

Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks van gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

Op 24 mei 2018 was er een gezondheidstafel over technologie en gezondheid. We waren te gast op een toepasselijke locatie: bij de vakgroep omgevingspsychologie van de Technische Universiteit Eindhoven waar onderzoek wordt gedaan naar de interactie tussen mens en technologie.

Een belangrijke uitkomst van dit gesprek: nieuwe technologieën zijn van alle tijden.  Waarbij de technologie op zich zelf  niet goed of slecht is.  Het gaat er uiteindelijk om hoe wij er als mensen en samenleving mee omgaan en erover nadenken over wat we ermee gaan doen.

Klik hier voor de publicatie ‘Technologie en gezondheid’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier en Myrtille Verhagen-Timmers.

Delen: