Brabantse gezondheids­tafel: Zingeving en gezondheid

Wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Welke kansen liggen er om gezond te blijven en te worden? En dan niet alleen geredeneerd vanuit (voorkomen van) ziekte en (medische) zorg. Maar juist bezien vanuit de volle breedte en rekening houdend met allerlei andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden.

Met deze vragen in het achterhoofd organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies in 2018 een reeks gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een ander plek in Brabant en met andere mensen. We gaan in gesprek over wonen, (samen)leven, zingeving, natuur, technologie, werk en voeding en de relatie met gezondheid. Met deze gezondheidstafels halen we bouwstenen op voor een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie in de provincie Brabant.

In het Tilburgse Mariëngaarde kwamen op 26 juni negentien mensen bijeen voor de Brabantse gezondheidstafel over zingeving en gezondheid. Ze droegen het provinciebestuur en elkaar al verhalend allerlei ideeën aan.

Voer een ‘bezield’ beleid, is de conclusie. En men introduceert de term zingevingseffectrapportage: een instrument waarmee de provincie bij al haar beleid – liefst vooraf – zich zou kunnen afvragen welk effect beleid heeft op zingeving. Zorgt dit beleid ervoor dat mensen mee kunnen doen, kunnen bijdragen, van betekenis (kunnen) zijn, zich gezien voelen?  Het gesprek over onderwerpen als zingeving, geluk, gezondheid, inclusie, meedoen en gezien worden, vormt dus een mooie start. Want zingeving doet ertoe. En al lijkt het een ongrijpbaar en abstract onderwerp, dat is het niet. “Small things do matter”: In heel concrete en kleine alledaagse dingen vinden mensen zingeving.

Delen: