Brede Welvaarts­indicator, reactie SER-voorzitter Nelissen

Vrijdag 27 oktober vond de presentatie plaats van de Brede Welvaartsindicator (BWI) in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Elphi Nelissen werd als SER-voorzitter gevraagd naar een eerste reactie op het rapport, waarbij zij de onderzoekers complimenteerde maar ook enkele kritische kanttekeningen meegaf.

 

Betekenis van de BWI

De BWI is een maatstaf die weergeeft hoe de brede welvaart er in Nederland voorstaat. De Universiteit Utrecht en Rabobank Nederland inventariseerden daarvoor een 11-tal factoren, variërend van de luchtkwaliteit tot het besteedbaar inkomen. Uit de BWI blijkt dat de regio Drenthe de hoogste ‘brede welvaart’ kent. De Provincie Noord-Brabant scoort met een 6e plaats net boven het landelijk gemiddelde, met Noordoost Brabant als best presterende regio.

 

Complimenten voor initiatief

Namens BrabantAdvies gaf SER-voorzitter Elphi Nelissen een eerste reactie op het rapport. “Complimenten voor dit initiatief, waarin welvaart op de hele linie wordt bekeken,” reageerde ze. “Vanuit de landelijke SER en ook het Brabantse Telos, is er al langer aandacht voor deze thematiek. Met de BWI kunnen we nog een stap verder gaan. Een prima ontwikkeling.” In lijn met de conclusies uit het rapport pleitte ze voor aandacht op de thema’s wonen en arbeidsmarkt. “De arbeidsmarkt trekt aan. De personeelstekorten in sommige sectoren lopen torenhoog op. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met mensen die aan de zijlijn blijven en niet aan de bak komen. Dat moet en kan beter.”

 

Kritische noten

Toch had Nelissen ook enkele kritische noten. Met name wat betreft de dataverzameling. “De werk-privé balans wordt gemeten door het aantal werkuren af te zetten tegen de vrije tijd. Ik vraag me dan af: wat is het optimum? Dat verschilt per persoon. Net als dat de veiligheid gemeten wordt via het aantal moorden in een betreffende regio. Wat zegt dat over het gevoel van veiligheid? In de doorontwikkeling van de BWI mag er meer aandacht uitgaan naar dit soort subjectieve aspecten.”

Regionale dataverzameling

Tot slot riep de SER-voorzitter op tot een verdere regionale dataverzameling. “Wanneer beleidsmakers in verschillende Brabantse regio’s de juiste gegevens tot hun beschikking hebben, kan het leven in Brabant verbeterd worden op belangrijke terreinen als de woningmarkt, gezondheid en veiligheid. Met de voortschrijdende technologie is er veel mogelijk. De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) kan daar bijvoorbeeld ook een rol in spelen.”

Klik hier voor de Brede Welvaartsindicator

 

Delen: