Briefadvies coronavirus: waardering voor genomen maatregelen, aandachts­punten voor langere termijn

Gezien de ingrijpende ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft BrabantAdvies een brief verstuurd aan Gedeputeerde Staten. Daarin spreekt zij haar waardering uit voor de provinciale en landelijke aanpak en benoemt zij punten van aandacht met het oog op de langere termijn.

Hoewel zij zich realiseert dat de actualiteit met de dag verandert, brengt BrabantAdvies in aanvulling op de ondernomen acties – en met het oog op de lange termijn – de volgende punten onder de aandacht:

Investeer door waar mogelijk en faciliteer ondernemers in hun liquiditeitspositie.

De economische effecten zijn nog niet te overzien. Om desondanks het vertrouwen van de Brabander in de economie te behouden, vragen wij partijen – de provincie in het bijzonder – om geplande investeringen in bouw en infrastructuur zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden.

 

Bied ruimte voor creatieve oplossingen van ondernemers en deel deze.

Bied zoveel mogelijk ruimte aan ondernemers om met alternatieve en creatieve oplossingen te komen. Een voorbeeld is het noodfonds van de gemeente Breda om in samenspraak met de horeca tot verdeling van de huurlasten te komen. Ook sectoren die afhankelijk zijn van buitenlandse seizoensarbeiders komen nu handen tekort. Wat kan op korte termijn gedaan worden met de inzet van nu wél beschikbare mensen?

 

Heb aandacht voor de gezondheid van werknemers in alle sectoren.

Er zijn signalen dat de voorzorgs- en hygiënemaatregelen niet bij alle werkgevers voldoende in acht worden genomen. Specifieke punten van aandacht zijn de toegang van chauffeurs tot sanitaire voorzieningen, de huisvesting en slechte toegang van arbeidsmigranten tot gezondheidszorg en de verschillende benadering van kantoor- en productiepersoneel.

 

Denk na over Brabant na corona en benut de inzichten voor vernieuwing in beleid.

Hoe kunnen we deze crisis benutten om er uiteindelijk sterker uit te komen? Op vele thema’s zijn leereffecten mogelijk, van de crisisaanpak, tot zoönosen en vernieuwing door digitalisering. BrabantAdvies adviseert de provincie te monitoren wat goed gaat en beter kan in de zorg, bij bedrijven en in de leefomgeving. En daarmee de link te leggen in provinciaal beleid.

Delen: