Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen

Van instrument naar maatschappelijke ontwikkeling…

Met de digitaliseringsgolf zijn ook dataplatforms volop in opkomst: van nieuwe bezorgdiensten tot aan platforms voor zorg op afstand. Dataplatforms zijn meer dan alleen een verzamelplaats voor data. Wat dataplatforms onderscheidend maakt, is dat de data door partijen bijeen zijn gebracht om aanvullende producten, diensten of technologieën te ontwikkelen. Omdat de data universeel bruikbaar zijn, kunnen ze vervolgens voor meerdere diensten worden ingezet en kunnen product-markt-combinaties snel aangepast worden. Denk aan Bol.com: gestart als boekenplatform en nu een platform van vraag en aanbod voor vrijwel alle consumentengoederen.

De snelle opkomst én de specifieke dynamiek van dataplatforms kan daarmee diep ingrijpen in de samenleving, de markt én het publieke domein. Tegelijkertijd bieden dataplatforms kansen in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en transitieopgaven: van smart cities tot aan de aanpak stikstof en digitale zorg. Om deze kansen te kunnen gaan benutten, schetst BrabantAdvies allereerst de dynamiek van dataplatforms en de vragen die dit oproept voor de provincie. Bewustwording hiervan is relevant, ook met het oog op eigen handelingsperspectief. Een samenhangende benadering van data en dataplatforms is nodig, als kader voor de afweging welke betrokkenheid de provincie wil in afzonderlijke initiatieven. De provincie moet open en eerlijke toegang tot dataplatforms als voorwaarden verbinden voor instappen of samenwerking met partijen. Door te gaan experimenteren met de inzet van dataplatforms leert de provincie dataplatforms ook steeds beter te benutten voor de realisatie van de eigen opgaven.

Op 3 juni jl. ging BrabantAdvies met een groep van zo’n 60 Brabantse bestuurders en experts in gesprek over de belangrijkste bevindingen uit het advies. Gedurende de middag werd één ding glashelder: dataplatforms hebben invloed op alle aspecten van besturen, ondernemen en samenleven. Ze bieden kansen en nemen risico’s met zich mee. Aan de provincie de taak om, al lerend en in samenwerking, de risico’s te beperken en de hindernissen op weg naar de kansen te helpen wegnemen. Hier kunt u het verslag van die middag nalezen.

Lees hier het artikel ‘Een pleidooi voor open data’ van Karin van Steensel en Maurits Kreijveld (ook geplaatst in IBestuur Magazine en in de regiokatern van het Brabants Dagblad).

Delen: